STEVENSON AND ASSOCIATES Kancelář v České republice a. s.

vystupuje pod obchodní firmou (názvem)

Rizzo Associates Czech, a. s.

konstrukční mechanika, konzultační a inženýrská firma

člen skupiny Paul C. Rizzo Associates

Bezpečnost rizikových zařízení, zvláště jaderných elektráren.

Modelování a hodnocení extrémních přírodních jevů a člověkem způsobených událostí.

Lineární a nelineární mechanická a konstrukční řešení a analýzy průmyslových systémů a zařízení.